โซ่อุปทาน หรือ  (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการคือส่งถึงมือลูกค้า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การจัดซื้อจัดหา (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดจำหน่าย (Distribution) การขนส่ง (Transportation) และการจัดเก็บ (Storage) ที่เชื่อมโยงกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโซ่อุปทานหรือเครือข่าย

Logistics และ Supply Chain ต่างก็จะมีภาระหน้าที่ โดยต่างก็เป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมการตลาด และการผลิตโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

หน้าที่หลักของการจัดการ Supply Chain จะมี 3 ส่วนคือ

 • 1. Material Flow การไหล ของ วัตถุดิบ วัสดุ
 • 2. Information Flow การไหลของข้อมูลข่าวสาร
 • 3. Money Flow การไหลของ เงินทุน

Supply Chain จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ (แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์) , Product Design (ออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์) , Raw Material Supply (การจัดหาวัตถุดิบ) , (ขบวนการเกี่ยวกับการผลิต) , (การขนส่ง) , (คลังสินค้า) และ () เพื่อจัดจำหน่ายต่อไปยังผู้ค้าส่งและร้านค้าปลีก

จนกระทั่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย () กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า หรือ

2 Comments

 1. กรรณิกา ไกยราช Reply

  ขอบคุณค่าที่ให้ความรู้ที่ให้เข้าใจง่ายๆจากการสับสนในวิชาเรียนนะคะ

  จาก oom_im_naka@hotmail.com
  ถ้ามีข้อมูลดีๆรบกวนส่งมาให้อ่านบ้างนะคะขอบคุณคร้า(ยิ้มๆ)

 2. Pingback: คำศัพท์พื้นฐานโลจิสติกส์ (logistics) ที่ควรรู้! #1 | logistiCafe.com

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.