() หมายถึง ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตแตกต่างกัน การบริหารมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ด้านคุณภาพ เวลา และความยืดหยุ่น แต่ละช่วงของวงจรชีวิต

  • ช่วงแนะนำ () ยอดขายของผลิตภัณฑ์ยังค่อนข้าต่ำ เพราะลูกค้ายังไม่รู้จักเรา
  • ช่วงเจริญเติบโต () ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะลูกค้ารู้จักสินค้า ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดและกำไรเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีคู่แข่งเริ่มมาเข้าตลาดบ้าง
  • ช่วงอิ่มตัว () เป็นช่วงที่ยอดขายในระดับสูงสุด แต่อัตราการเพิ่มของยอดขยายจะต่ำมากหรือคงที่ คู่แข่งขันมีมากมายในท้องตลาด
  • ช่วงลดลง () เป็นช่วงที่ยอดขายอยู่ในสภาพที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง บางผลิตภัณฑ์เริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้มาแทนที่ บางธุรกิจเลิกและออกจากตลาดไปเพราะขาดทุน