ทฤษฎี หรือ กฎ 80/20 บริหาร คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวนามว่า Vilfredo Pareto ในปี 1906 เขาได้สังเกตดูแล้วคนพบว่า 20% ของประชากร จะมีสินทรัพย์และความมั่งคั่งเป็น 80% ของสินทรัพย์ความมั่งคั่งทั้งหมดในประเทศ

ต่อมาในปี 1930 – 1950 นักคิดเกี่ยวกับเรื่อง Quality นามว่า Dr. Joseph Juran ได้นำแนวความคิดของ Pareto ไปใช้ต่อ หลักการของ Pareto หรือ กฏ 80/20

ในงานของ Dr.Juan กฏ 80/20 หมายถึง ข้อผิดพลาดในการผลิต หรือของมีตำหนิผิดพลาดจากการผลิต 20% นั้น เป็นปัญหา 80% ของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ด้าน   Chain กฏ 80/20 หมายความว่า 20% ของชนิดทั้งหมด จะกินพื้นที่เก็บใน  warehouse ไป 80%

ในขณะที่ 80% ของชนิดสินค้า จะมาจาก 20% ของ  supplier ทั้งหมดที่ใช้

และ 80% ของยอดขาย จะมาจาก 20% ของพนักงานขายทั้งหมด 20% ของพนักงานทั้งหมดจะเป็นผู้ก่อปัญหา 80% จากปัญหาทั้งหมด และ 20% ของพนักงานทั้งหมด จะผลิต 80% ของยอดผลิตทั้งหมด