fbpx

ข้อเสียของ ERP หรือ Enterprise Resource Planning


ข้อเสียของ หรือ

  • 1. มีราคาแพง
  • 2. บริษัทที่ใช้ต้องปรับระบบการทำงานหรือโครงสร้างของหน่วยงานเข้าหา โปรแกรม การปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อให้เข้ากับโรงงานเป็นเรื่องอยาก
  • 3. ERP จะต้องเกี่ยวข้องกับแทบทุกหน่วยงานในองค์กร และใช้เวลาในการ Implement นาน อาจใช้เวลา 1-2 ปี
  • 4. โปรแกรม ERP ค่อนข้างซับซ้อน
  • 5. ERP บางตัวใหญ่มากทำมาเพื่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาจไม่เหมาะกับโรงงานที่มีขนาดกลางหรือเล็ก หรือบางตัวออกไปในแนวบัญชี ไม่เหมาะกับโรงงานที่เน้นอุตสาหกรรมการผลิต
  • 6. บริษัทที่ขาย ERP บางบริษัทละทิ้งความรับผิดชอบในการ Impliment ให้ประสบความสำเร็จ


ข้อคำนึงของ การใช้ ERP

  • การให้ความรู้และชี้แจงถึงสาเหตุและประโยชน์ของ ERP กับพนักงานในบริษัท เพื่อทำความเข้าใจกับพนักงานในการใช้โปรแกรมดังกล่าว
  • ไม่ควรใช้ ERP ที่เพิ่งออกสู่ตลาดได้ไม่นานนัก
  • บริษัทควรจัดทำ Vendor Scorecard เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของผู้ขายโปรแกรมแต่ละราย
ที่มา : http://ccsmail.sut.ac.th

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...