() หมายถึง เป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด กำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการลดต้นทุน ให้ต้นทุนต่ำสุด และเวลา ตั้งแต่การผลิตจนส่งมอบสั้นที่สุด ถือว่า Stock เป็นต้นทุน จึงต้องทำการผลิตโดยไม่ให้เหลือของในคลัง TPS ประกอบด้วยวิธีการหลัก ๆ ประกอบด้วย 2 เสาหลักสำคัญ คือ  และ 

Just-in-time () เป้าหมายผลิตสิ่งที่ต้องการ ส่งมอบได้ตามเวลาที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และมีสินค้าคงคลังเหลือน้อยที่สุด โดยหลักการที่นำมาใช้ใน jit ได้แก่

 • 1. ระบบดึง (Pull System) เป็นการควบคุมเวลา และปริมาณการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ชิ้นส่วนหรือสินค้าโดยใช้ KANBAN
 • 2. กระบวนการผลิตต่อเนื่อง (Continuous Flow Processing) เพื่อให้ปริมาณสำรองคลังในแต่ละรอบของกระบวนการเหลือน้อยที่สุด
 • 3. รอบการผลิต () ปรับปรุงกระบวนการให้ใช้เวลาในการผลิตต่ำที่สุด

Jidoka คือ หลักที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยที่พนักงานและเครื่องจักร สามารถที่จะหยุดการทำงานได้เอง เมื่อสายการผลิตเกิดปัญหาด้วยเครื่องมือ

 • 1. Andon เป็นป้ายไฟขนาดใหญ่ เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อเกิดปัญหา
 • 2. Pokayoke เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาด

คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ และวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา , ,

 • 1. การขจัดความสูญเปล่า หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดคุณค่า (MUDA) การเคลื่อนไหวของพนักงานประกอบที่ไม่เกิดคุณค่า
 • 2. ความไม่สม่ำเสมอของการผลิต (MURA)
 • 3. การรับภาระเกินความสามารถของบุคคลและอุปกรณ์ (MURI)

สรุป TPS (Toyota Production System) การลดของเสียที่ไม่จำเป็นออกไป ประกอบด้วย 2 เสาหลักสำคัญ คือ just-in-time และ Jidoka โดยมีหลักการพื้นฐานคือ การขจัดความสูญเปล่า (Muda) และเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น เครื่องจักรก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลในการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นของเสียหรือไม่มีความจำเป็น

5 Comments

 1. คุณ อธิบายถืง 2 เสาหลักของ tps เบื้องต้น และการขจัด muda mura muri แต่ งานมาตราฐานกับการ kaizen รวมถึงการ heijunka ไม่ได้อธิบาย

  • To K.marut (J Tekt)? ถ้ามีเนื้อหาที่อธิบายที่ครอบคลุม ให้ส่งให้ได้ป่ะ?
   komsan(J Tekt) ขอบคุณ

 2. เป็นระบบที่น่าสนใจ เพราะปกติผมก็ทำส่ง TOYOTA อยู่แล้วพอรู้พื้นฐาน

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.