() หมายถึง “” ในการเป็นผู้ติดต่อกับ กรม แทนผู้ประกอบการ หรือ

ชิปปิ้ง เป็นคำภาษาอังกฤษ หมายถึง การส่งของทางเรือ หรือการเดินเรือ ไม่ได้มีความหมายว่า ของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคำเรียกชื่อ ปรากฏให้เห็นเป็นทางการก็ตามประกาศ ที่ 33/2529 นี่เอง ที่เรียกผู้ประกอบอาชีพนี้ว่า ตัวแทนออกของ”  ซึ่งก็นับว่า เป็นคำที่กระทัดรัดและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด