fbpx

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?


() หมายถึง “” เป็นคำที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าหากเอ่ยถึง “ชิปปิ้ง” ย่อมเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือบุคคลที่ประกอบอาชีพ ในการเป็นผู้ติดต่อกับ แทน ผู้ประกอบการนำเข้า หรือ ส่งออก

ความจริงคำว่า ชิปปิ้ง เป็นคำภาษาอังกฤษ หมายถึง การส่งของทางเรือ หรือการเดินเรือ ไม่ได้มีความหมายว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคำเรียกชื่อ ปรากฏให้เห็นเป็นทางการก็ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 นี่เอง ที่เรียกผู้ประกอบอาชีพนี้ว่า “ตัวแทนออกของ” ซึ่งก็นับว่า เป็นคำที่กระทัดรัดและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ไม่มีใครทราบว่าอาชีพ “ตัวแทนออกของ” เริ่มมาแต่เมื่อใด ใครเป็นคนแรกที่เริ่มประกอบอาชีพนี้ และใครเป็นผู้นำเข้าหรือ ส่งออกรายแรกที่จ้างตัวแทนออกของ การศึกษาถึงประวัติความเป็นมาจึงจำเป็นต้องอิงประวัติของงานกรมศุลกากร เพราะอาชีพ ตัวแทนออกของจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีกรมศุลกากร

ที่มา : http://learnshipping.tripod.com/

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...