(MRP II): วิธีการที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทผลิต มันอยู่ที่การวางแผนปฏิบัติงานในหน่วยงานการวางแผนทางการเงิน มีความสามารถในการจำลองตอบว่าหากคำถาม จะประกอบด้วยความหลากหลายของกระบวนการแต่ละที่เชื่อมโยงกัน

เช่น การวางแผนธุรกิจการวางแผนการผลิต (การขายและการวางแผนการดำเนินงาน) กำหนดการผลิตหลักวัสดุการวางแผนความต้องการกำลังวางแผนความต้องการและระบบ สนับสนุนการปฏิบัติสำหรับและวัสดุ การวางแผนทรัพยากรการผลิตมีการเจริญเติบโตและการขยายโดย MRP

Related Posts