Resource Planning ( II): วิธีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทผลิต มันอยู่ที่การวางแผนปฏิบัติงานในหน่วยงานการวางแผนทางการเงิน มีความสามารถในการจำลองตอบว่าหากคำถาม จะประกอบด้วยความหลากหลายของกระบวนการแต่ละที่เชื่อมโยงกัน

เช่น การวางแผนธุรกิจการวางแผนการผลิต (การขายและการวางแผนการดำเนินงาน) กำหนดการผลิตหลักวัสดุการวางแผนความต้องการกำลังวางแผนความต้องการและระบบ สนับสนุนการปฏิบัติสำหรับกำลังการผลิตและวัสดุ การวางแผนทรัพยากรการผลิตมีการเจริญเติบโตและการขยายโดย

Related Posts