(อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่และนำไปส่งถึงยังลูกค้า โดยมีการติดต่อและสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด สะดวกที่สุด ประหยัดค่าขนส่งที่สุด และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่มีการนำ e-logistics ไปใช้งาน

 • 1. PMS (Parking Management System) : การจัดการการขนส่งทางรถ ตั้งแต่การรับคำสั่ง การ การจ่ายงาน การเก็บประวัติรถและพนง.รวมถึงการวางบิล
 • 2. WMS () : ระบบบริหารคลังสินค้า การรับสินค้า การจ่ายสินค้า
 • 3. Phase Management System : ระบบบริหารการขนส่ง เป็นการเจาะเน้นค่าบริหารการขนส่งในแต่ละรูปแบบ
 • 4. CMS (Contianer Yard Management System) : รูปแบบการจัดการกับลานตู้ Container
 • 5. (Ship Management System) : การจัดการสินค้าในเรือ เพื่อให้การขนถ่ายมีประสิทธิภาพ
 • 6. (Maintenance Management System) : การบริการการจัดการการซ่อมบำรุง ควบคุมอะไหล่ ปริมาณช่าง ประวัติการซ่อม
 • 7. LMS (Logistics Management System) : เป็นระบบการบริการการจัดการ Logisics ในรูปแบบของ One stop service

ประโยชน์ของ e-logistics

 • ช่วยให้การทำธุรกรรม และกระบวนการทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ทำให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว
 • ช่วยให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่นิยมในชีวิตประจำวัน จะพึงพอใจกับการให้บริการมาก
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานทั้งสองฝ่ายสามารถประสานกันได้ง่าย
 • ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น
 • สร้างช่องทางการขายและจัดจำหน่ายมากขึ้น
 • เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า