ประโยชน์ของ () ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) หมายถึุง การพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่การค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ยังได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีบทบาท ไม่ใช่แค่ช่วยลด overhead หรือ การใช้กระดาษ

ประโยชน์การใช้ของ EDI

 • 1. ประหยัดจากการผิดพลาด และ การซ้ำซ้อนของการคีย์ข้อมูล
 • 2. ลดเวลาการสั่งซื้อ ลดจำนวนวันในการสั่งซื้อทั้งจากลูกค้า หรือ การสั่งซื้อถึง
 • 3. ลดเวลา และ ในกิจกรรมที่ใช้เอกสาร
 • 4. ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล
 • 5. เพิ่มความถูกต้องในขบวน และ ได้มาซึ่งวัตถุดิบ
 • 6. การบริหาร และ การดำเนินงานที่เร็วขึ้น
 • 7. ผู้ซื้อให้เวลากับการเลือก Supplier และ ทำกิจกรรมที่มีคุณค่าอื่นๆ เพราะมีข้อมูลระหว่างคู่การค้ามากขึ้น
 • 8. พัฒนาการ
 • 9. การตัดสินใจที่ดีขึ้น
 • 10. เพิ่มรายได้ จากการขยายตลาด
 • 11. รักษารายได้ที่มีอยู่ โดยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่
 • 12. โดยลด หรือ ขจัดการใช้กระดาษในการทำเอกสาร และ การเตรียมการเก็บ และ การค้นหา