fbpx

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) ต่อธุรกิจ


ประโยชน์ของ Electronic data interchange () หมายถึุง การพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่การค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทหลายบริษัทได้เปรียบในการแข่งขันจากการใช้ EDI โดย EDI ยังได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีบทบาท ไม่ใช่แค่ช่วยลด overhead cost หรือ การใช้กระดาษ

ในปัจจุบัน บริษัทที่ทำการค้า นำ EDI มาใช้เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้า และ สำหรับบริษัทที่ใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำ
ประโยชน์ของ EDI สามารถสรุปได้ดังนี้:

 • 1. ประหยัดต้นทุนจากการผิดพลาด และ การซ้ำซ้อนของการคีย์ข้อมูล
 • 2. ลดเวลาการสั่งซื้อสินค้า ลดจำนวนวันในการสั่งซื้อทั้งจากลูกค้า หรือ การสั่งซื้อถึง Supplier
 • 3. ลดเวลา และ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ใช้เอกสาร
 • 4. ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล
 • 5. เพิ่มความถูกต้องในขบวนการจัดหา และ ได้มาซึ่งวัตถุดิบ
 • 6. การบริหาร และ การดำเนินงานที่เร็วขึ้น
 • 7. ผู้ซื้อให้เวลากับการเลือก Supplier และ ทำกิจกรรมที่มีคุณค่าอื่นๆ เพราะมีข้อมูลระหว่างคู่การค้ามากขึ้น
 • 8. พัฒนาการบริการลูกค้า
 • 9. การตัดสินใจที่ดีขึ้น
 • 10. เพิ่มรายได้ จากการขยายตลาด
 • 11. รักษารายได้ที่มีอยู่ โดยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่
 • 12. ลดต้นทุน โดยลด หรือ ขจัดการใช้กระดาษในการทำเอกสาร และ การเตรียมการเก็บ และ การค้นหา


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...