ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?


ประโยชน์ระบบ ()  มีดังนี้

  • 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่องจากมีการวางแผนการจัดการวัตถุดิบตามหลักสากล และรวมถึงการได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วจากโรงงานที่นำไปใช้ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
  • 2. ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการบริหารงาน กระบวนการ วัสดุ เครื่องจักร
  • 3. เป็นที่เก็บองค์ความรู้ขององค์กร เช่น มาตรฐานการผลิต () วิธีการบริหารจัดการคลังสินค้า วิธีสั่งซื้อ สั่งผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • 4. สามารถเรียกดูรายงานในการสรุปผลได้ ณ ตอนนั้นเลย แม้จะอยู่ต่างประเทศ
  • 5. ลดการสูญเสียวัตถุดิบ สินค้า ด้วยนโยบายการบริหารแบบ , L4L , ,
  • 6. สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถที่จะตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ได้ เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้าในอนาคตได้ ด้วยข้อมูลที่มีอยู่จริง
  • 7. กำหนดระยะเวลาการส่งสินค้าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ก่อนผลิตจริง จะได้ไม่ถูกปรับ และสูญเสียความน่าเชื่อถือเมื่อกำหนดเวลาแล้วส่งสินค้าไม่ทัน
  • 8. สามารถเทียบน้ำหนักของ Supplier กับทางองค์กรของตัวเองได้ว่า น้ำหนักแตกต่างกันจะมีผลต่อจำนวนคงคลังและราคาซื้อขายหรือไม่
  • 9. จำนวนการใช้งานของคนไม่จำกัดผู้ใช้งานเพิ่ม USER ได้เองมีรูปภาพของ ชื่อผู้ใช้แต่ละคนและลายเซ็น
  • 10. วางแผนการผลิต การสั่งซื้อด้วยนโยบาย L4L, EOQ, ROP
  • 11. มีสิทธิการเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ระบบ 6 ขั้น โดยแยกเป็น
   • 1. อ่านได้อย่างเดียวเฉพาะที่ไม่เป็นความลับ
   • 2. แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะที่ไม่เป็นความลับ ฯ..
  • 12. รองรับการทำงานให้สอดคล้องกับ ISO โดยตอบคำถาม ISO ได้ไม่ต้องกลัวผิด
  • 13. พนักงานจะมีความรู้ และมีศักยภาพมากขึ้นเพื่อช่วยการจัดการงานในหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...