หมายถึง กระบวนการติกส์ครบวงจร กระบวนการ ด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร การบริหารเชนแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและการ สินค้าจากแหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง

 หมายถึง สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวางจำหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือสินค้าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้