Latest Posts:
Search for:

  หมายถึง กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจร กระบวนการดำเนินการ ด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร การบริหารซัพพลายเชนแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและการขนส่ง สินค้าจากแหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง

 หมายถึง สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวางจำหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือสินค้าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้