หมายถึง กระบวนการครบวงจร กระบวนการ ด้านติกส์แบบครบวงจร การบริหารแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบและ จากแหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง

 หมายถึง สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวางจำหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือสินค้าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้