ความแตกต่าง Shipping และ Forwarder คืออะไร ? () หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือ บริษัทขนส่งทางเครื่องบินเพื่อนำสินค้านำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ

รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้านำไปเข้า ตู้ และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ หรือ shipping คือบริษัท ที่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีหน้าติดต่อกับผู้ส่งออกว่ามีปริมาณสินค้าปริมาณเท่าไร จะเช่าเป็นตู้ หรือจะรวมกับสินค้าผู้ส่งออกรายอื่นในตู้ใดตู้หนึ่ง

ส่วน freight  () หมายถึง เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เหมือน shipping ทุกประการ เพียงแต่ ไม่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง และตู้คอนเนอร์ก็ไปเช่ามา เพื่อหาลูกค้ารายเล็กหลายรายมารวมกันเพื่อให้ได้ในหนึ่งตู้ ค่าใช้จ่ายของลูกค้ารายเล็กจึงสูงกว่า shipping แต่ shipping ก็เลือกทำแต่ลูกค้ารายใหญ่

จึงแบ่งตลาดกันชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator) หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ (Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC))


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.