fbpx

SKU (Stock Keeping Unit) คืออะไร ? รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า


() ออกเสียงว่า   รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า

รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า เป็นการจำแนกสินค้าเป็นหน่วยในการจัดเก็บสินค้า 1 รายการ อาจจะมีหลายขนาด ประเภท และสีของสินค้านั้น ๆ

ซึ่ง SKU ทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้ จึงมีการกำหนดรายการสินค้า เพื่อให้ง่ายและเข้าใจตรงกันทั้งระบบ

ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดซื้อ จัดส่ง จนถึงผู้ขายปลีก เป็นการตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความสับสน และให้เกิดความเพียงพอต่อสต็อกสินค้าของคลังสินค้า เพื่อให้รองรับต่อการผลิต และการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ประโยชน์เพื่อใช้นับจำนวนหรือปริมาณของสินค้าคงคลังนั้น ๆ

สรุป SKU คือ รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละขนาด, ประเภท, และสีของสินค้านั้นๆ


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...