() หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่อยๆ ที่ชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เพื่อช่วยในให้สินค้าไหลออกมาตามแนวแรงโน้นถ่วงในรูปแบบ การ (FIFO – ) สินค้าประเภทไหนที่นำเข้ามาก่อน ก็นำออกจำหน่ายออกก่อน เพื่อป้องกันสินค้าหมดอายุหรือเน่าเสีย เป็นต้น

การทำงานในรูปแบบนี้จะเหมือนในลักษณะในคลังสินค้า (Warehouse) และมียังรูปแบบอื่นๆ ที่ใช้รูปแบบ Rack เช่น ชั้นวางสินค้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ใช้ภายในโรงงานอุสาหกรรม

หลักลักษณะคุณสมบัติ :

  1. ใช้วัสดุอลูมิเนียมหรือเหล็ก ระบบรถไฟล้อและตามแรงโน้มถ่วงสินค้าจะไหลออกมา
  2. สะดวกในการเข้าถึงและเหมาะสมกับสถานที่ เช่น (DC) หรือร้านขายของ เช่น ร้านสะดวกซื้อ