อ่านว่า หมายถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ ให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า เป็นต้นว่าทำหน้าที่จัดส่งชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์มาให้โรงงาน จัดส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว จากโรงงานไปให้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย โดยทั่วไปแล้ว 3PL จะให้ บริการหลายอย่างเช่น การขนส่ง คลังสินค้า เพื่อจัดเก็บ การทำ Cross-docking การบริหารจัดการพัสดุคงคลัง การบรรจุหีบห่อ

อ่านว่า Fourth-Party Logistics หมายถึงบริษัทที่เป็น คนกลางคอยเชื่อมต่อประสานงานระหว่างลูกค้า กับ 3PL หลาย ๆ เจ้า

1 Comment

  1. เดะลจิสมบู Reply

    4PLหรือ Fourth Party Logistics พัฒนามาจาก3PLเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานทางด้าน IT และ การบริหารงานด้านกระบวนการจัดการทางธุรกิจโดยอาศัยเครือข่ายการจัดการระบบและครอบครุม ส่วน PL หรือ Fifth Party Logistics เป็นธุรกิจที่พัฒนาเพื่อให้บริการทางด้าน E-Bisiness Market ซึ่งทั้งผู้จัดหา 3PL 4PL เหล่านี้จะทำการบริหารผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายในโซ่อุปทานผ่านทาง e-commerce โดยมีกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ค.สำเร็จคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.