จบมาทำงานอะไร ?

สำหรับคนกำลังสงสัย หรือลังเลที่กำลังจะเรียนในสาขาวิชานี้ จะต้องทำงานอยู่แค่ในคลังสินค้า (warehouse) อย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ หรือยังมีตำแหน่งานอื่นๆ ใ้ห้ทำกันอีก วันนี้ไปพบค้นข้อมูลมาส่วนหนึ่ง เลยรวบรวมจากแหล่งต่างๆ

ด้านระดับเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น

 • ฝ่ายจัดซื้อ
 • ฝ่ายผลิต
 • ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
 • ฝ่ายควบคุมวัถตุดิบ
 • ฝ่ายซับพลายเชน/
 • ฝ่าย

ด้านระดับบริหารสามารถทำงานเป็น

 • Logistics Analyst
 • Material Planner
 • Operations Analyst
 • Procurement Manager
 • Supply Chain Analyst
 • Business process Analyst
 • Operations Manager และอื่นๆอีกมากมาย

เรียนโลจิสติกส์ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจพาณิชนาวี และส่วนนี้วิทยาการเดินเรือ (รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น) ซึ่งทำงานเกี่ยวกับ

 • ทำงานใน บริษัทเรือ บริษัทตัวแทนเรือ
 • บริษัท Shipping
 • บริษัททั่วไปที่มีแผนกและส่งออก
 • บริษัทรับทางทะเล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชน
 • อู่ต่อเรือ และรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง