fbpx

เที่ยว 9 วัดกับโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว” แสนประหยัด กับ กรมเจ้าท่า


นายชะลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี เจ้าท่า กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ร่วมกับ บริษัท จำกัด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สะดวก ปลอดภัย ไปทางน้ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจในการ เดินทางทางน้ำ โดยจัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัด บริการเดินทางทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.52 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค.52 รวมจำนวน 10 ครั้ง ทั้งนี้ รับจำนวนผู้ร่วมการเดินทาง ครั้งละ 999 คน ในราคาท่านละ 150 บาท (รวมค่าเรือตลอดการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์ น้ำดื่มและประกันอุบัติเหตุ)

โดยจะออกเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำสาทร จำนวน 5 ลำ และจากท่าน้ำมหาราชจำนวน 4 ลำ เริ่มออกเดินทางเวลา 09.00 น. จากท่าเรือมหาราช (ระหว่างท่าช้างและท่าพระจันทร์) หรือท่าเรือสาทร (สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน) ไหว้พระ วัดบุคคโล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาว นาน เป็นที่เคารพสักการะของสาธุชน อาทิ หลวงพ่อแพ พระพุทธรูปปางประทานพร ต่อด้วยไหว้พระพร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา ณ วัดยานนาวา ไว้พระ วัดราชสิงขรและกราบนมัสการหลวงพ่อแดง

จากนั้นเดินทางต่อไป ที่ วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง) วัดอรุณราชวราราม นมัสการพระประธาน วัดอรุณฯ ต่อด้วย วัดระฆังโฆสิตาราม นมัสการ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” ให้อาหารปลาหน้าวัด และรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเข้าคลองบางกอกน้อย ผ่านอู่เรือพระราชพิธี นมัสการหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยที่ วัดอมรินทราราม นมัสการพระแซกคำ ณ วัดคฤหบดี ปิดท้ายด้วย วัดเทวราชกุญชร นมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากร เวลา 17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือมหาราช หรือท่าเรือสาทร โดยสวัสดิภาพ

ผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โทร. 0 2 236 3240 หรือที่ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด โทร.0 2623 6001


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...