เงินเดือนโลจิสติกส์ ? ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

 ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Inventory management, Warehouse , Delivery , ดังนี้

 • Supply Chain Manager :100,000-200,000
 • Logistics Manager :60,000-80,000
 • Logistics Project Manager: 90,000-150,000
 • Logistics Assistance Manager: 50,000-60,000
 • Logistics Specailist: 50,000-70,000
 • Logistics analysis :45,000-60,000
 • Logistics Supervisor :34,300 -37,000
 • Inventory Controller: 30,000-35,000
 • Shipping Officer :20,583-30,000
 • Receiving :15,000-20,000
 • Warehouse Team Leader : 12,358 -15,000
 • Forklift Driver :10,086
 • Customer Service: 19,437 -25,000
 • Logistics Checker :10,458
 • Logistics Operator : 8,000-12,000

ส่วนงานในส่วนของสายเรือกับ Freight Forwarder (ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ) หรือ กลุ่ม 3rd Party logistics

 • Shipping : 10,000-20,000
 • : 25,000-35,000

ตัวอย่างกรณีลักษณะงาน : ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain ()

 • ทำหน้าที่การบริการ ตรวจสอบการบริหารคลังสินค้า และการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิในบริหารคลังสินค้า

ถือว่าเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งเกี่ยวกับ สายงานโลจิสติกส์ (logistics) ที่เกี่ยวข้องกับลตอบแทนด้าน logistics