fbpx

เปิด “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” สิงหาฯ นี้


เนื้อหาครั้งนี้ได้นำข้อมูลข่าวการขนส่งบ้างส่วนเกี่ยวกับ ทุ่มงบกว่า 28 ล้านบาท สร้าง ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพาณิชยนาวีไทย พร้อมมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรื่องพาณิชยนาวีมากขึ้น คาดเปิดตัวได้อย่างเป็นทางการเดือนสิงหาคม นี้

ศูนย์เรียนรู้พาณิชยนาวี

โดยมีการจัดแบ่งส่วนการแสดงเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์การพาณิชนาวีไทย เส้นทางการเดินเรือสินค้า และรูปแบบของเรือขนส่งสินค้าในอดีต และความสำคัญของการขนส่งทางน้ำในอดีต
ส่วนที่ 2 จะเป็นการจัดแสดง ความเป็นมาของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จากคลองเตยสู่แหลมฉบัง เทคโนโลยีการขนส่งทางน้ำในปัจจุบัน รูปแบบของเรือ เครื่องมือและวิธีการบรรจุหีบห่อ
ส่วนที่ 3 จะเป็นการจัดแสดงเรื่องพัฒนาการและเทคโนโลยีการขนส่งทางน้ำ พัฒนาการของเรือต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าในต่างประเทศ และโครงการในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีของการขนส่งทางน้ำ

ซึ่งเพื่อนๆ คนไหนสนใจก็ต้องอดใจรออีกนึงประมาณเดือนสิงหาคม 2552 นี้ทำได้การเปิดพิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเชิงวิชาการ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจของจังหวัดชลบุรี ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ฺขนส่งทางน้ำ ทาง Logistic’cafe จะมานำเสนอครั้งต่อไป ^^

icon_pr2 ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการเดินทาง การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวของประเทศไทยLoading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...