Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


พลาสติกรองรับสินค้า (Plastic Pallet) คืออะไร ?

พลาสติกรองรับสินค้า (Plastic Pallet) เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายที่สำคัญ ใช้สำหรับรองรับ จัดเก็บ ขนถ่าย และเคลื่อนย้ายสินค้า ปัญหาในปัจจุบันประเทศไทย คือ ผู้ปกระกอบการมักละเลย และไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน...

[คำถาม] การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง ?

[คำถาม] การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ สินค้าที่ผลิต หรือสั่งซื้อเพื่อนำมาจัดจำหน่าย การจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สินค้ามีอยู่ตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการจะซื้อ การจัดการสินค้าคง...

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต!

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต! คนที่จบทางด้านโลจิสติกส์จะมีงานที่เกี่ยวข้อง 4 งานใหญ่ . 1. การขนส่ง เพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 54% 2. คลังสินค้าและศูนย...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสอนเบียร์เกม (Beer Game) ฟรี! รับจำนวนจำกัด

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบริการสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ“เบียร์เกม (Beer Game)” กิจกรรม “เบียร์เกม (Beer Game)” เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่ต้องเ...

Lean Thinking คืออะไร ? แนวคิดคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า

Lean Thinking จะเน้นไปที่การสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ทั้ง 8 ประการ ออกไป เป็นแนวความคิดของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 8 ชน...

มารู้จัก Lean Canvas คืออะไร ?

Lean Canvas หมายถึง เครื่องมือสำหรับเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อและกระชับ คิดค้นโดย Ash Maurya โดยหัวใจหลักเน้นที่การค้นหาปัญหา (Pain point) ของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาส...

นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์เชื่อมต่อภาคธุรกิจกับผู้บริโภค ต่อยอดสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคต

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีต่างๆ กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ ยังได้ต่อยอดสู่ความเป็นได้ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสำหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภคในอนาคต...

CSPI : Customer Service and Support Performance Index ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า

CSPI : Customer Service and Support Performance Index ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า สำหรับตัวชี้วัดในประเด็นการดูแลลูกค้าหรือ Customer Service ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดอีกกิจกรรมหนึ่งของ Logistics ซ...

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผน (DFPI)

DFPI : Demand Forecasting and Planning Performance Index ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผน ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวส่วนหนึ่งของ LPI : Logistics Performance Index กิจกรรมการพยากรณ์ความ...

20 อันดับ LPI : Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด

20 อันดับ LPI : Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด

หลายองค์กรสงสัยว่า LPI คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร? LPI หรือเรียกเต็มๆ ว่า Logistics Performance Index (ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์) ว่าด้วยเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางด้าน...