ระบบการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) คืออะไร ?

รูปการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

- ขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย

ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย
 • เป็นการขนส่งวัสดุจากโรงงานผลิตแบบลีน lean ซึ่งแต่ละเที่ยวมีปริมาณน้อย ทำให้ต้นทุนสูง จึงใช้ระบบ milk run ในการรวบรวมวัสดุจากผู้ผลิตหลายรายส่งตรงไปยังโรงงานประกอบการขนส่งแบบนี้ทำให้สามารถใช้ระบบ just-in-time (jit) ได้และประหยัดค่าขนส่งด้วย

  Read the rest of this entry »

เป้าหมายของ TPS (Toyota Production System) คืออะไร ?

เป้าหมายของ TPS (Toyota Production System) หมายถึง การลดของเสีย (Muda ในภาษาญี่ปุ่น หรือ Waste ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งของเสียในนิยามของ TPS มี 7 ข้อดังนี้

 • การผลิตมากเกินความจำเป็น เช่น ฝ่ายขายประเมินยอดขายวีออสสีเทาเบาะหนังเกียร์ออโต้ไว้ที่ 1,000 คัน แต่เอาเข้าจริงกลับมีลูกค้าซื้อแค่ 800 คัน แล้วจะทำยังไงกับ 200 คันที่เหลือล่ะ?
 • มีสต็อกวัตถุดิบมากเกินความจำเป็น สต็อกมากเกินไปทำให้ต้องใช้พื้นที่เก็บมากขึ้น และต้องจ่ายเงินค่าสต็อกมากขึ้นด้วย
 • การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือเครื่องจักร เพราะถ้าเคลื่อนไหวมาก ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่พนักงานจะได้รับบาดเจ็บ หรือเครื่องจักรได้รับความเสียหายมากขึ้น
 • การเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น ต่างกับข้อ 3 ตรงที่การเคลื่อนย้ายนี้หมายถึงเคลื่อนย้ายส่วนประกอบต่างๆ ของรถ ซึ่งนอกจากจะทำให้ส่วนประกอบมีโอกาสเสียหายสูงขึ้นแล้ว ลูกค้าเองก็ไม่ได้จ่ายเงินให้กับการเคลื่อนย้ายที่เพิ่มมากขึ้นซักหน่อย ลูกค้าไม่ได้สนใจเลยว่าโรงงานผลิตเบาะจะอยู่ห่างจากโรงงานประกอบรถ 2 กิโลเมตรหรือ 200 กิโลเมตร
 • การรอคอยที่ไม่จำเป็น เช่น พนักงานที่ทำหน้าที่ประกอบเกียร์แมนนวลต้องอยู่เฉยๆ โดยไม่มีอะไรทำ เพราะว่าในสายการผลิตมีแต่รถเกียร์ออโต้
 • ใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นให้กับลูกค้า เช่น ถ้าโตโยต้าที่ขายในเมืองไทยติดทั้งแอร์และฮีตเตอร์ เพราะโตโยต้าคิดว่าฮีตเตอร์น่าจะจำเป็นในฤดูหนาว (ที่มีแค่ 1-2 เดือน) แต่คุณที่เป็นผู้ซื้อรถจะรู้สึกยังไงกับฮีตเตอร์ล่ะ?
 • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาก ซึ่งทำให้ต้องแก้ไขและสิ้นเปลืองวัตถุดิบ

Read the rest of this entry »

Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) หมายถึง เป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และเวลาตั้งแต่การผลิตจนส่งมอบสั้นที่สุด ถือว่า Stock เป็นต้นทุน จึงต้องทำการผลิตโดยไม่ให้เหลือ Stock… TPS ประกอบด้วยวิธีการหลักๆ คือ

just-in-time (jit) เป็นปรัชญาที่มุ่งหมายให้ผลิตสิ่งที่ต้องการ ส่งมอบได้ตามเวลาที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และมีสินค้าคงคลังเหลือน้อยที่สุด โดยหลักการที่นำมาใช้ใน JIT ได้แก่

 • 1. ระบบดึง (Pull System) เป็นการควบคุมเวลา และปริมาณการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ชิ้นส่วนหรือสินค้าโดยใช้ KANBAN
 • 2. กระบวนการผลิตต่อเนื่อง (Continuous Flow Processing) เพื่อให้ปริมาณสำรองคลังในแต่ละรอบของกระบวนการเหลือน้อยที่สุด
 • 3. รอบการผลิต (Takt Time) ปรับปรุงกระบวนการให้ใช้เวลาในการผลิตต่ำที่สุด

Read the rest of this entry »

milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ?

milk run (มิลค์รัน) หมายถึง หนึ่งในเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบ just-in-time (jit) เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของการขนส่งและ ลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยทางโรงงานนำคิดของระบบ milk run (มิลค์รัน) ในการจัดรถบรรทุกในการวิ่งออกไปรับวัสดุจาก Supplier แต่ละรายตามเส้นทางที่จัดไว้ และทำการนัดหมายช่วงเวลาในการรับวัสดุ เมื่อรถบรรทุกรับของจาก Supplier ครบทุกรายในเส้นทางที่จัดไว้แล้ว ก็จะเดินทางกลับเข้ามาในโรงงาน

milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ?
ประโยชน์ที่ได้รับจาก milk run (มิลค์รัน) แบ่งออกเป็นข้อๆ ดัวนี้

 • 1. ลดต้นทุนโดยรวมการขนส่ง การที่ Supplier แต่ละรายต้องจัดส่งวัสดุมาให้โรงงาน ทำให้ Supplier แต่ละรายต้องจัดหายานพาหนะในการขนส่ง เป็นการเพิ่มต้นทุนการขนส่งเข้าไปในสินค้า
 • 2. ลดความยุ่งยากในการตรวจรับ การที่ Supplier แต่ละรายต่างก็มาส่งสินค้าให้โรงงาน ทำให้แผนกรับสินค้า ต้องทำการตรวจรับสินค้าวันละหลายครั้ง milk run (มิลค์รัน) จึงช่วยลดปัญหานี้ได้
 • 3. กำหนดช่วงเวลาที่จะได้รับของได้เนื่องจากทางโรงงานเป็นผู้กำหนดเส้นทางรับวัสดุ และช่วงเวลารับวัสดุจาก Supplier จึงทำให้สามารถคำนวณเวลารับของได้ สามารถวางแผนการผลิต การปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อรอผลิตได้
 • 4. ลดปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงงานการที่ Supplier แต่ละรายต้องจัดส่งวัสดุมาให้โรงงาน ทำให้ทางโรงงานต้องจัดเตรียมที่จอดรถ ยามรักษาการณ์ และอาจเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณโรงงานอีกด้วย

  Read the rest of this entry »

หน้า 1 ถึง 11