fbpx

Tagged: Muda


ระบบลีน (LEAN) คืออะไร ?

ลีน (Lean) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (Muda)”  ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็...

การลดของเสียโดยนำ Muda หรือ Waste ของนิยามของ TPS คืออะไร ?

การลดของเสียโดยนำ Muda หรือ Waste ของนิยามของ TPS มี 7 ข้อดังนี้ การผลิตมากเกินความจำเป็น เช่น ฝ่ายขายประเมินยอดขายวีออสสีเทาเบาะหนังเกียร์ออโต้ไว้ที่ 1,000 คัน แต่เอาเข้าจริงกลับมีลูกค้าซื้อแค่ 800 ค...

คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์ลีน (lean) เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ Andon หรือเรียกว...

Mura คืออะไร ?

Mura คือ ความไม่สม่ำเสมอ ในการทำงานอาจมีบางเวลาที่มีงานเข้ามามาก ส่งผลให้พนักงาน หรือ รถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า มีการทำงานและถูกใช้งานมาก แต่ก็อาจมีบางช่วงเวลาของการทำงานที่ไม่ค่อยมีงาน ทำให้เกิดการว่า...

Muri คืออะไร ?

Muri หมายถึง การใช้พนักงานหรือเครื่องจักรมากเกินไป (เครื่องจักรในที่นี้หมายถึงรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากบริษัทไปยังลูกค้า) ในหัวข้อนี้เป็นส่วนที่ตรงข้ามกับ Muda เนื่องมาจากหลักการของ Muri เป็นการเน้น...