fbpx

Tagged: 3PL


เทรนด์โลจิสติกส์ปี 2018

ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับการเปลี่ยนแปลงเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และแนวโน้มด้านโลจิสติกส์ 3PL กำลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เทคโนโลยีและความปลอดภัยทางออนไลน์ การติดตามข้อมูลเรียลไทม์ ที่สามารถช่วยในก...

ELMA 2017 (Excellent Logistics Management Award 2017) รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล Excellent Logistics Management Award 2017 (ELMA) รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2560 ป...

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL คืออะไร ?

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL แต่ละประเภท First-party Logistics Service Provider : 1PL หมายถึง ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทางโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้...

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) คืออะไร ?

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (logistics) หมายถึง ผู้ให้บริการภายนอกเป็นกลุ่มของบุคคลหรือผู้ประกอบการภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานหนึ่งงานใดซึ่งมีความสามารถที่จะเข้ารับบทบาทการท...

คำย่อในวงการจัดซื้อ (purchase) และซัพพลาย (supply)

คำย่อในวงการจัดซื้อ (purchase) และซัพพลาย (supply) RFQ คือ Request for Quote หรือ Request for Quotation คือ การที่ผู้ซื้อระบุสินค้าที่ตนเองมีความสนใจ แล้วขอให้ซัพพลายเออร์เสนอราคาและเงื่อนไขของสินค้าต...