พาณิชยนาวี คืออะไร ?

พาณิชยนาวี หมายถึง การค้าทางทะเล โดยทั่วไปจะเน้นถึง การค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งหมายถึง การผลิตสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือการส่งออกสินค้าโดยทางเรือการดำเนินการต่างๆ ทั้งการขนส่ง การดูแลความปลอดภัยของสินค้า เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ซึ่งการประกันภัยในสินค้า การประกันเรือ ทั้งตัวเรือ และเครื่องยนต์ การบรรจุและหีบห่อสินค้า การยกสินค้า และการจัดเก็บ ร่วมไปถึงการรักษาสินค้าระหว่างรอการขนส่ง และในการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า รวมตลอดถึงการรอจำหน่าย เป็นต้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกทางทะเล
 • การขนส่งทางทะเล และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • การท่าเรือ
 • โรงพักสินค้า
 • การยกขนสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • การธนาคารและการประกันภัย

Read the rest of this entry »

เที่ยว 9 วัดกับโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว” แสนประหยัด กับ กรมเจ้าท่า

นายชะลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี เจ้าท่า กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สะดวก ปลอดภัย ไปทางน้ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจในการ เดินทางทางน้ำ โดยจัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัด บริการเดินทางทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.52 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค.52 รวมจำนวน 10 ครั้ง ทั้งนี้ รับจำนวนผู้ร่วมการเดินทาง ครั้งละ 999 คน ในราคาท่านละ 150 บาท (รวมค่าเรือตลอดการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์ น้ำดื่มและประกันอุบัติเหตุ)

โดยจะออกเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำสาทร จำนวน 5 ลำ และจากท่าน้ำมหาราชจำนวน 4 ลำ เริ่มออกเดินทางเวลา 09.00 น. จากท่าเรือมหาราช (ระหว่างท่าช้างและท่าพระจันทร์) หรือท่าเรือสาทร (สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน) ไหว้พระ วัดบุคคโล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาว นาน เป็นที่เคารพสักการะของสาธุชน อาทิ หลวงพ่อแพ พระพุทธรูปปางประทานพร ต่อด้วยไหว้พระพร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา ณ วัดยานนาวา ไว้พระ วัดราชสิงขรและกราบนมัสการหลวงพ่อแดง

Read the rest of this entry »

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {2}

ต่อการครั้งก่อนที่เรารู้จักกันแ้ล้วว่า ประวัติโรงเรียนการเรือไทย และการเรียนการสอน ข้อสำคัญอีกอย่างที่ติดค้างเอาไว้ คือ สิ่งที่จะได้รับการเรียนการสอนที่นี่กัน

ความสะดวกที่ท่านจะได้รับ

 • โรงเรียนการเรือไทยเป็นโรงเรียนประจำ
 • มีการปล่อยกลับภูมิลำเนา 7 วัน/เดือน

สิ่งที่โรงเรียนจัดเตรียมให้

 • อุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ตำราเรียน
 • เครื่องแบบโีรงเรียน 1 ชุด พร้อมเครื่องหมาย
 • ชุดลำลอง
 • ของใช้ส่วนตัว ขันอาบน้ำ ไม้แขวนเสื้อ ตัวหนีบ
 • อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน (กินอิ่มหลับสบาย)

ด้านสุขภาพ

 • นักเรียนทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุคนละ 100,000 บาท ตลอดเวลา 1 ปี
 • การเจ็บป่วย นำส่งโรงพยาบาล

ด้านเอกสารในการเดินทางและเอกสารอื่น

 • เอกสารราชการโรงเรียนดำเนินการให้
 • จัดพาหนะไปสัมภาษณ์บริษัทเรือ
 • ดำเนินการถ่ายรูปเครื่องแบบและวีซ่า
 • ทัศนศึกษาในเรือ

คราวนี้มาดูกว่าว่า คุณสมบัติที่ทางโรงเรียนการเรือไทยต้องการมีอะไรบ้างลุยกันต่อเลย Go Go…

Read the rest of this entry »

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {1}

วันนี้พารู้จักกับโรงเรียนการเืรือไทยที่บ้างคนหรืออีกหลายคนยังไม่รู้จัก กับโรงเรียนการเรือไทย ว่ามีการเรียนการสอนแบบไหน และมีคุณสมบัติหรือข้อบังคับอะไรบ้างในรับสมัครเข้าไปเรียนที่นี่…

เริ่มรู้จักประวัติโรงเรียนกันก่อน….

โรงเรียนการเรือไทยได้รับอนุญาติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2542 ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ตามใบอนุญาติเลขที่ กร.02/2542 โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนการเรือพานิชย์ไทย”

 • วันที่ 1 มีนาคม 2545 ได้รับอนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนไปอยู่ ณ เลขที่ 29/5-8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
 • วันที่ 2 มีนาคม 2545 ได้รับอนุมัติตามคำขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชื่อ “โรงเรียนการเรือไทย” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI MARINE SCHOOL”

การเรียนการสอน : แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 ภาค ดังนี้

 • ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในโรงเรียน 5 เดือน
 • ภาคปฏิบัติทางทะเล 2 เดือน

1. การเรียนการสอนภาคทฤษฏีและปฏิบัติในโรงเรียนประกอบด้วย
วิชาพื้นฐานคนประจำเรือ (STCW 95) ประกอบด้วย 4 หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรตามข้อกำหนดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ – IMO ดังนี้

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ELEMENTARY FIRST AID)
 • ความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคม (PERSONAL SAFETY AND SOCAL RESPONSIBILITY)
 • การป้องกันและการดับไฟ (FIRE PREVENTION & FIRE FIGHTING)
 • การดำรงชีพในทะเล (PERSONAL SURAIVAL TECHIQUES)

คณะกรรมการของศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี ได้พิจารณาคุณวุฒิของผู้สอน และความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน และอนุมัติให้โรงเรียนการเรือไทยสามารถทำการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพพื้นฐานคน ประจำเรือได้

Read the rest of this entry »

วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า)

วันที่ 5 สิงหาคม 2552 นี้เป็น วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า)

วันนี้เลยมาเล่า(จิก) ประวัติวันสถาปนากรมเจ้าท่า กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้ทำสัญญาจ้าง กัปตัน จอห์น บูช (John buch) ชาวอังกฤษ มาเป็นผู้ริเริ่มงานฝ่ายเจ้าท่า มีการลงนามในสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษ เมื่อวัน 8ฯ9 ค่ำ จุลศักราช 1221 ปีมะแม เอกศก ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2402 กรมเจ้าท่าจึงถือเอา “วันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า”

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูปราชการเพื่อให้การทำงานมีความเหมาะสมกับสภาพของงาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้รวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี ให้เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า แล้วเปลี่ยนชื่อจากกรมเจ้าท่า เป็นกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง

Read the rest of this entry »

หน้า 1 ถึง 212