Tagged: พาณิชยนาวีพาณิชยนาวี คืออะไร ?

พาณิชยนาวี หมายถึง การค้าทางทะเล โดยทั่วไปจะเน้นถึง การค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งหมายถึง การผลิตสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือการส่งออกสินค้าโดยทางเรือการดำเนินการต่างๆ ทั้งการขนส่ง การดูแลความปลอดภัยของสินค้า เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ซึ่งการประกันภัยในสินค้า การประกันเรือ ทั้งตัวเรือ และเครื่องยนต์ การบรรจุและหีบห่อสินค้า การยกสินค้า และการจัดเก็บ ร่วมไปถึงการรักษาสินค้าระหว่างรอการขนส่ง...

เที่ยว 9 วัดกับโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว” แสนประหยัด กับ กรมเจ้าท่า

นายชะลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี เจ้าท่า กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สะดวก...

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {2}

ต่อการครั้งก่อนที่เรารู้จักกันแ้ล้วว่า ประวัติโรงเรียนการเรือไทย และการเรียนการสอน ข้อสำคัญอีกอย่างที่ติดค้างเอาไว้ คือ สิ่งที่จะได้รับการเรียนการสอนที่นี่กัน ความสะดวกที่ท่านจะได้รับ โรงเรียนการเรือไทยเป็นโรงเรียนประจำ มีการปล่อยกลับภูมิลำเนา 7 วัน/เดือน สิ่งที่โรงเรียนจัดเตรียมให้ อุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ตำราเรียน เครื่องแบบโีรงเรียน 1 ชุด พร้อมเครื่องหมาย...

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {1}

วันนี้พารู้จักกับโรงเรียนการเืรือไทยที่บ้างคนหรืออีกหลายคนยังไม่รู้จัก กับโรงเรียนการเรือไทย ว่ามีการเรียนการสอนแบบไหน และมีคุณสมบัติหรือข้อบังคับอะไรบ้างในรับสมัครเข้าไปเรียนที่นี่… เริ่มรู้จักประวัติโรงเรียนกันก่อน…. โรงเรียนการเรือไทยได้รับอนุญาติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2542 ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ตามใบอนุญาติเลขที่ กร.02/2542 โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนการเรือพานิชย์ไทย” วันที่ 1 มีนาคม...

วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า)

วันที่ 5 สิงหาคม 2552 นี้เป็น วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า) วันนี้เลยมาเล่า(จิก) ประวัติวันสถาปนากรมเจ้าท่า กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้ทำสัญญาจ้าง กัปตัน จอห์น บูช (John buch) ชาวอังกฤษ...

เปิด “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” สิงหาฯ นี้

เนื้อหาครั้งนี้ได้นำข้อมูลข่าวการขนส่งบ้างส่วนเกี่ยวกับ ท่าเรือแหลมฉบัง ทุ่มงบกว่า 28 ล้านบาท สร้าง “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพาณิชยนาวีไทย พร้อมมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรื่องพาณิชยนาวีมากขึ้น คาดเปิดตัวได้อย่างเป็นทางการเดือนสิงหาคม นี้