fbpx

Tagged: พาณิชยนาวี


พาณิชยนาวี คืออะไร ?

พาณิชยนาวี หมายถึง การค้าทางทะเล โดยทั่วไปจะเน้นถึง การค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งหมายถึง การผลิตสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือการส่งออกสินค้าโดยทางเรือการดำเนินการต่างๆ ทั้งการขนส่ง การดูแ...

เที่ยว 9 วัดกับโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว” แสนประหยัด กับ กรมเจ้าท่า

นายชะลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี เจ้าท่า กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาช...

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {2}

ต่อการครั้งก่อนที่เรารู้จักกันแ้ล้วว่า ประวัติโรงเรียนการเรือไทย และการเรียนการสอน ข้อสำคัญอีกอย่างที่ติดค้างเอาไว้ คือ สิ่งที่จะได้รับการเรียนการสอนที่นี่กัน ความสะดวกที่ท่านจะได้รับ โรงเรียนการเรือไ...

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {1}

วันนี้พารู้จักกับโรงเรียนการเรือไทยที่บ้างคนหรืออีกหลายคนยังไม่รู้จัก กับโรงเรียนการเรือไทย ว่ามีการเรียนการสอนแบบไหน และมีคุณสมบัติหรือข้อบังคับอะไรบ้างในรับสมัครเข้าไปเรียนที่นี่… เริ่มรู้จักป...

วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า)

วันที่ 5 สิงหาคม 2552 นี้เป็น วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า) วันนี้เลยมาเล่า(จิก) ประวัติวันสถาปนากรมเจ้าท่า กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม...