Tagged: พาณิชยนาวี

เที่ยว 9 วัดกับโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว” แสนประหยัด กับ กรมเจ้าท่า

เที่ยว 9 วัดกับโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว” แสนประหยัด กับ กรมเจ้าท่า

นายชะลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี เจ้าท่า ก...

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {2}

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {2}

ต่อการครั้งก่อนที่เรารู้จักกันแ้ล้วว่า ประวัติโรงเรียนการเรือไทย และการเรียนการสอน ข้อสำคัญอีกอย่างท...

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {1}

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {1}

วันนี้พารู้จักกับโรงเรียนการเืรือไทยที่บ้างคนหรืออีกหลายคนยังไม่รู้จัก กับโรงเรียนการเรือไทย ว่ามีกา...

วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า)

วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า)

วันที่ 5 สิงหาคม 2552 นี้เป็น วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า) ...

เปิด “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” สิงหาฯ นี้

เปิด “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” สิงหาฯ นี้

เนื้อหาครั้งนี้ได้นำข้อมูลข่าวการขนส่งบ้างส่วนเกี่ยวกับ ท่าเรือแหลมฉบัง ทุ่มงบกว่า 28 ล้านบาท สร้าง ...