fbpx

Tagged: ข่าวโลจิสติกส์


#สรุปข่าวโลจิสฯ ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2560

พาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อทำให้เศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 10% โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (เอ็นอีเอ) โดยจะเพิ่มหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบ...

#สรุปข่าวโลจิสฯ ประจำวันที่ 26 เม.ย. 2560

สอท.เล็งนำซอฟแวร์ขนส่งบรรจุในหลักสูตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน สามารถรองรับการดำเนินงานขนส่งของผู้ประะกอบการทั้ง 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้...

โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย

โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์...

7 วัน 7 ข่าว สรุปข่าววงการโลจิสติกส์ในรอบสัปดาห์ (20 – 27 พ.ย. 2559)

กรอบงบปี 61‘ พัฒนาโลจิสติกส์’ คมนาคมเสนอมากสุด 2.5 แสนล. แผนปี 2561-2565 กระทรวงคมนาคมเสนอจะเน้นเรื่องการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 สาย การลงทุนก่อสร้างรถไฟรางคู่สายหลัก รวมถึงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับโ...

7 วัน 7 ข่าว สรุปข่าววงการโลจิสติกส์ในรอบสัปดาห์ (14 – 20 พ.ย. 2559)

วายุภักษ์กำไร 7.7 หมื่นล้าน ผลงานบริหาร 10 เดือน เติบโต 33% ทิศทางการลงทุนในช่วงงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วน 78.91% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ ณ วันที่ 30 มิ....

สรุปข่าวโลจิสติกส์ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ม.ราม เดินหน้าอีกขั้น ร่วมมือ โรงแรมและรีสอร์ทพัฒนาบัณฑิต รามคำแหงจับมือยักษ์ใหญ่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา สนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญ หวังร่วมมือผลิตบุคลากรเ...

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM) โครงการดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะทางไกลไปต่างจังหวัดได้ ทางสถาบ...

[สัมมนาฟรี] หัวข้อ “Trend on Logistics and supply chain management”

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “Trend on Logistics and supply chain management” สัมมนาให้ความรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!  ในงาน TILOG &#82...

งานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 สาขา (โลจิสติกส์)

ถึงเวลาก้าวสู่วิชาชีพโลจิสติกส์  คน คือ อาวุธที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่รอดและแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ยุค New Economy ที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว  ถึงเวลาที่ทุกองค์กรต้องปรับตั...

การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศูนย์ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฯ  “นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติกรขนส่งทางถนน โดยมีการทดสอบทั้งภ...