[สัมมนาฟรี] สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ”

สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ” โดยมีวิทยาก...

[อบรมฟรี] โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

โครงสัมมนาเรื่อง “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย” จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก  ไม...

หน้าที่ตัวแทนออกของ คืออะไร ?

“ตัวแทนออกของ”  หรือ “ชิปปิ้ง”  หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน...

ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time  Lead time หมายถึง ระยะตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยัง supplier การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค้าจนถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อ ก็คือนับ...

7 วัน 7 ข่าว สรุปข่าววงการโลจิสติกส์ในรอบสัปดาห์ (20 – 27 พ.ย. 2559)

กรอบงบปี 61‘ พัฒนาโลจิสติกส์’ คมนาคมเสนอมากสุด 2.5 แสนล. แผนปี 2561-2565 กระทรวงคมนาคมเสนอจะเน้นเรื่องการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 สาย การลงทุนก่อสร้างรถไฟรางคู่สายหลัก รวมถึงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับโ...

เราเหมาะสมสำหรับการเรียนต่อด้านโลจิสติกส์ (Logistics) หรือไม่ ?

มาตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นสำหรับคนอยากเรียนต่อในสายด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เราเป็นคนชอบวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบ หรือไม่ ? เราเป็นคนชอบคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต จดจำ ละเอียดรอบคอบ หรือไม่ ? เราเป...

[อบรมฟรี] อนาคตโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังปาฐกถา หัวข้อ “อนาคตโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0&#...

[อบรมฟรี] Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Smart Industry : Best Practices and Lesson Learned”

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Smart Industry : Best Practices and Lesson Learned” มีการบรรยายดังนี้  การ...