ELMA 2017 (Excellent Logistics Management Award 2017) รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล Excellent Logistics Management Award 2017 (ELMA) รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2560 ป...

[แจกฟรี] โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA)

โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน(Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application ; LTMA2) จึงเป็นโครงการที่เปิดโอก...

#สรุปข่าวโลจิสฯ ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2560

พาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อทำให้เศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 10% โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (เอ็นอีเอ) โดยจะเพิ่มหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบ...

#สรุปข่าวโลจิสฯ ประจำวันที่ 26 เม.ย. 2560

สอท.เล็งนำซอฟแวร์ขนส่งบรรจุในหลักสูตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน สามารถรองรับการดำเนินงานขนส่งของผู้ประะกอบการทั้ง 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้...

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show 2017

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านคลังสินค้า อีคอมเมิร์ซ การขนถ่ายวัสดุ ระบบการจัดการอัตโนมัติ ระบบเคลื่อนที่ การขนส่งโลจิสติกส์ และระบบห่วงโซ่อุปทาน ระหว่า...

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics) ที่ควรรู้!

โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (So...

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL คืออะไร ?

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL แต่ละประเภท First-party Logistics Service Provider : 1PL หมายถึง ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทางโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้...

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์หากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการความต้องการของ Demand และ ...