7 เทคนิคในการพยากรณ์สินค้า

7 เทคนิคในการพยากรณ์สินค้า ต้องรู้ว่าจะพยากรณ์เพื่ออะไร (Determine the use of the forecast) เลือกสิ่งที่ต้องการพยากรณ์ (Select the items to be forecasted) แบ่งช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ (Determine the ...

ทำไมลอจิสติกส์ถึงมีความสำคัญในการทำธุรกิจยุคอุตสาหกรรม 4.0 [PR]

ทำไมลอจิสติกส์ถึงมีความสำคัญในการทำธุรกิจยุคอุตสาหกรรม 4.0 บริษัท โลคัล มอเตอร์สเป็นบริษัทผลิตรถยนต์จากอาริโซน่า ที่มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรถยนต์อื่นๆ โดยแทนที่จะเดินตามรอยกระบวนการออกแบบแบบดั้งเดิม โ...

หลักการจัดซื้อ 6r คืออะไร ?

หลักการจัดซื้อ 6r หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่กิจการต้อง รวมทั้งรวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขาย ให้ได้ราคาที่เหมาะสม ออกแบบใบสั่งซื้อ ทำสัญญา ซื้อข...

คำศัพท์ประเภทสินค้า และคำศัพท์ที่ระบุในเอกสารที่ควรรู้

คำศัพท์ประเภทสินค้า  Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้ Valuable Cargo-VAL ของมีค่า Human Remains-HUM ศพมนุษย์ Dangerous Goods สินค้าอันตราย คำศัพท์ที่ระบุในเอกสาร BAF (Bun...

7 มหาวิทยาลัยเอกชนดัง! ค่าเทอมหลักสูตรโลจิสติกส์ยอดฮิต

7 มหาวิทยาลัยเอกชนดัง! ค่าเทอมหลักสูตรโลจิสติกส์ยอดฮิต มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ตลอดหลักสูตร 305,700 บาท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญ...

ระบบลีน (LEAN) คืออะไร ?

ลีน (Lean) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (Muda)”  ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็...

ประวัติความเป็นมาของระบบการผลิตแบบลีน (Historical of Lean Manufacturing)

ความเป็นมาของระบบการผลิตแบบลีน (Historical of Lean Manufacturing) ระบบการผลิตแบบลีนกำเนิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ กล่าวกันว่า ในอดีตการผลิตสินค้าต่างๆ รวมทั้งรถยนต์มีลักษณะเป็นแบบงานหัตถกรรมหรือง...

[ข่าวโลจิสติกส์] โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย

โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์...