เปิด “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” สิงหาฯ นี้

เนื้อหาครั้งนี้ได้นำข้อมูลข่าวการขนส่งบ้างส่วนเกี่ยวกับ ท่าเรือแหลมฉบัง ทุ่มงบกว่า 28 ล้านบาท สร้าง “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพาณิชยนาวีไทย พร้อม...

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. : 5 force model (five force model) คืออะไร ?

แนวทางการวิเคราะห์ของ Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (five force model) มีดังนี้ 1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่ การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่อง...