กรณีศึกษา : ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บริการส่งสินค้าถึงบ้าน

บทความครั้งนี้เกี่ยว ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่บริการส่งสินค้าถึงบ้าน เป็นของ Tesco (เทสโก้) ที่ทุกบ้านทุกคนรู้จักกันนี้ ทางประเทศไทยบ้านเรานั้นมีทั้ง เทสโก้โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต , เทสโก้ โลตัส คุ้มค่า , ...

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {2}

ต่อการครั้งก่อนที่เรารู้จักกันแ้ล้วว่า ประวัติโรงเรียนการเรือไทย และการเรียนการสอน ข้อสำคัญอีกอย่างที่ติดค้างเอาไว้ คือ สิ่งที่จะได้รับการเรียนการสอนที่นี่กัน ความสะดวกที่ท่านจะได้รับ โรงเรียนการเรือไ...

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {1}

วันนี้พารู้จักกับโรงเรียนการเืรือไทยที่บ้างคนหรืออีกหลายคนยังไม่รู้จัก กับโรงเรียนการเรือไทย ว่ามีการเรียนการสอนแบบไหน และมีคุณสมบัติหรือข้อบังคับอะไรบ้างในรับสมัครเข้าไปเรียนที่นี่… เริ่มรู้จัก...

เรียนโลจิสติกส์ (logistics) จบมาทำงานอะไร ?

เรียนโลจิสติกส์ (logistics) จบมาทำงานอะไร ? สำหรับคนกำลังสงสัย หรือลังเลที่กำลังจะเรียนในสาขาวิชานี้ จะต้องทำงานอยู่แค่ในคลังสินค้า (warehouse) อย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ หรือยังมีตำแหน่งานอื่นๆ ใ้ห้ทำ...

เทคโนโลยีสมัยใหม่ยกระดับมาตราฐาน ขมสก. (E-Ticket)

โครงการพัฒนาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปฏิรูปและจัดตั้งองค์กรด้านการขนส่ง เพื่อมาบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารและระบบบัตร โดยสารร่วม 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบบัตรโด...

EOQ – Economic Order Quantity ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

Eoq หรือ Economic Order Quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั...

First in First out (FIFO) คืออะไร ?

หลักการ First in First out (FIFO) หมายถึงสินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอ...

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า คืออะไร ?

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า ก่อนอื่น…เนื้อหาบทความนี้เป็นภาษากฏหมายเป็นส่วนใหญ่ และได้นำบ้างส่วนที่อ่านแล้วพอเข้าใจเลยเอาลงในเว็บ เพื่อให้เข้าใจในระดับหนึ่ง…ของหน้าที่และสิทธินา...