[ข่าวกิจกรรมโลจิสติกส์] Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show 2017 [PR]

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านคลังสินค้า อีคอมเมิร์ซ การขนถ่ายวัสดุ ระบบการจัดการอัตโนมัติ ระบบเคลื่อนที่ การขนส่งโลจิสติกส์ และระบบห่วงโซ่อุปทาน ระหว่า...

คำศัพท์พื้นฐานโลจิสติกส์ (logistics) ที่ควรรู้! #1

คำศัพท์พื้นฐานโลจิสติกส์ (logistics) ที่ควรรู้! #1 โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Good...

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL คืออะไร ?

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL แต่ละประเภท First-party Logistics Service Provider : 1PL หมายถึง ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทางโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้...

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์หากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการความต้องการของ Demand และ ...

lean six sigma คืออะไร ?

Lean คือ การลดความสูญเปล่า ขบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น หรือไม่มีคุณค่าในสายตาลูกค้า ออกไปจากกระบวนการทำงานของคุณนั่นเอง ซึ่งจะสามารถทำให้คุณมีเวลามากขึ้น ในการทำงานที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าได้มากขึ้น ส่วน Six...

[ข่าวกิจกรรมโลจิสติกส์] เฟดเอ็กซ์จัดงานสัมมนาเพื่อให้เด็กนักเรียนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ [PR]

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือของเฟดเอ็กซ์ คอร์ป (NYSE: FDX) บริษัทขนส่งรายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์ อะชีฟเม้นต์ (Junior Achievement) จัดงานสัมมนาโครงการเฟดเอ็กซ์ เอ็...

ความแตกต่างระหว่าง logistics กับ supply chain คืออะไร ?

เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง logistics กับ supply chain โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดกา...

ความหมาย Supply Chain และ Supply Chain Management คืออะไร ?

Supply Chain แปลว่า ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วยกระบวนการวางแผนการผลิต และกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะ Marketing Mixed (ส่วนผสมการตลาด) ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Product Concept (แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์...