[สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย] Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมมนา Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ Demand Planning และ LEAN Logistics 4.0 ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ ” กา...

จัดซื้อ (procurement) กับ จัดหา (purchasing) ต่างกันอย่างไร ?

จัดซื้อ (Procurement) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน Supply Chain และทำหน้าท...

การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management : GSCM) คืออะไร ?

การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management: GSCM) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการคำ นึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจนถึงผู้บริโภคและรวมถ...

เฟดเอ็กซ์ มอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าในงาน Customer Movie Day

เฟดเอ็กซ์ มอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าในงาน Customer Movie Day นายเดวิด คาร์เดน (แถวหลังที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Pirat...

งานสัมมนาและงานแสดงสินค้า Last Mile ASEAN

Last Mile ASEAN สุดยอดเวทีที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญของผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า การขนส่งโลจิสติกส์ และเดลิเวอร์รี่ บริษัท มันช์ เอ็กฮิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงาน Asia Warehousing Show and Asia C...

ถึงเวลาที่ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนธุรกิจในด้านต่างๆ ให้ปรับตัวมาเป็นรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นตามนโยบาย “ดิจิตอล ไทยแลนด์” ของรัฐบาลเมื่อปีพ.ศ. 2559 นับ...

คําศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ควรรู้!

คําศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์  AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน Upstream ต้นน้ํา Middle Stream กลางน้ํา Downstream ปลายน้ํา Upstream Supply Chain...

[ข่าวสัมมนา] “จัดการโลจิสติกส์แบบไหน ให้ได้กำไรเห็นๆ” ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานซับคอนไทยแลนด์ 2017 (Subcon Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมออกบูทรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเ...