งานสัมมนาและงานแสดงสินค้า Last Mile ASEAN [PR]

Last Mile ASEAN สุดยอดเวทีที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญของผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า การขนส่งโลจิสติกส์ และเดลิเวอร์รี่ บริษัท มันช์ เอ็กฮิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงาน Asia Warehousing Show and Asia C...

ถึงเวลาที่ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนธุรกิจในด้านต่างๆ ให้ปรับตัวมาเป็นรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นตามนโยบาย “ดิจิตอล ไทยแลนด์” ของรัฐบาลเมื่อปีพ.ศ. 2559 นับ...

คําศัพท์เบื้องตนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ #2

คําศัพท์เบื้องตนเกี่ยวกับโลจิสติกส์  AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน Upstream ต้นน้ํา Middle Stream กลางน้ํา Downstream ปลายน้ํา Upstream Supply Chain ...

[ข่าวสัมมนา] “จัดการโลจิสติกส์แบบไหน ให้ได้กำไรเห็นๆ” ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานซับคอนไทยแลนด์ 2017 (Subcon Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมออกบูทรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเ...

[ข่าวโลจิสติกส์] ELMA 2017 (Excellent Logistics Management Award 2017) รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล Excellent Logistics Management Award 2017 (ELMA) รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2560 ป...

[แจกฟรี] โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA)

โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน(Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application ; LTMA2) จึงเป็นโครงการที่เปิดโอก...

#สรุปข่าวโลจิสฯ ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2560

พาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อทำให้เศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 10% โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (เอ็นอีเอ) โดยจะเพิ่มหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบ...

#สรุปข่าวโลจิสฯ ประจำวันที่ 26 เม.ย. 2560

สอท.เล็งนำซอฟแวร์ขนส่งบรรจุในหลักสูตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน สามารถรองรับการดำเนินงานขนส่งของผู้ประะกอบการทั้ง 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้...