fbpx

แนะนำเว็บไซต์ระบบ Biz Portal ขอใบอนุญาตออนไลน์ และข้อมูลพิธีการนำเข้า-ส่งออก

เว็บไซต์บริการธุรกิจภาครัฐครบวงจร หากต้องการในการประกอบธุรกิจ และต้องขอใบอนุญาตออนไลน์ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบ...

Thelorry (เดอะ ลอร์รี่) บริการขนส่งในการขนย้าย บ้าน/คอนโด/สำนักงาน เริ่มต้น 350 บาท

Thelorry (เดอะ ลอร์รี่) ลักษณะธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์บนแฟลตฟอร์มออนไลน์ เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งในการขนย้าย ทั้งการย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ย้ายสำนักงาน หรือการย้ายสิงของชิ้นใหญ่ จะย้ายบ้านหรือออฟฟิศ เริ่มต้นที่ 350 บาท เช็คราคาเร็วทันใจภายใน 30 วินาที โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางจุดรับ...

[กิจกรรม] Logistics Innovation Award2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย”

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประกวด LogisticsInnovationAward2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” โดยให้นิสิต/นักศึกษาส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร รวมถึงเป็นการเผย...

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) ยกระดับความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพ

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพในเอเชีย: เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงสร้างแนวทางการนำเสนอบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ ประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เด่นชัดที่สุด และยังเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภ...

DITP เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย หนุนผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

DITP จัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” กระตุ้นผู้ประกอบการเร่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและคว้าโอกาสการค้าทั้งในภูมิภาคและระดับโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุ...