สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) PR

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดย ผอ.วั...

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด [PR]

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) ในยุคที่อีคอมเมิร์ซไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะช่วง 2-3 ...

การจัดการสินค้าคงคลังในรูปแบบคัมบัง (Kanban)

ระบบคัมบังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการผลิตแบบ JIT โดยใช้ระบบดึงและถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้การผลิตในแต่ละขั้นมีจังหวะความเร็วในการผลิตที่สอดคล้องกัน เป็นการควบคุมการไหลของง...

สรุปประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า(Crossdocking) คำว่า “การเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)” ได้ถูกอธิบายถึงความแตกต่างตามแต่ละประเภทของการดำเนินการซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสินค้า (Consoli...

[สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย] Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมมนา Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ Demand Planning และ LEAN Logistics 4.0 ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ ” กา...

จัดซื้อ (procurement) กับ จัดหา (purchasing) ต่างกันอย่างไร ?

จัดซื้อ (Procurement) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน Supply Chain และทำหน้าท...

การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management : GSCM) คืออะไร ?

การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management: GSCM) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการคำ นึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจนถึงผู้บริโภคและรวมถ...

เฟดเอ็กซ์ มอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าในงาน Customer Movie Day [PR]

เฟดเอ็กซ์ มอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าในงาน Customer Movie Day กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2560) – นายเดวิด คาร์เดน (แถวหลังที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จัดกิ...