fbpx

Category: การศึกษาต่อและทำงานสายโลจิสติกส์


สาขาโลจิสติกส์กับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เรียนอันไหนดี ?

สาขาโลจิสติกส์กับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เรียนอันไหนดี ? สาขาโลจิสติกส์ เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้...

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ มีที่ไหนบ้าง ?

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ที่ไหนบ้าง ? สำหรับเพื่อน ๆ วางแผนหาเรียนต่อในสาขาโลจิสติกส์ หรือสำหรับผู้สนใจกำลังเลือกมาเรียนสายด้านสาขาโลจิสติกส์ แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหนดี เลือกไม...

ปริญญาตรีควบโท หลักสูตรโลจิสติกส์ ย่นระยะเวลาการศึกษา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรการสอน ในหลักสูตรปริญญาตรี ควบ ปริญญาโท ที่เรียนภายใน 3 ปี 1 เทอม จบการศึกษา และเรียนวันอาทิตย์วันเ...

เรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไร ?

เรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไร ? ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ระดับบริหาร นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุป...

7 มหาวิทยาลัยเอกชนดัง! ค่าเทอมหลักสูตรโลจิสติกส์ยอดฮิต

7 มหาวิทยาลัยเอกชนดัง! ค่าเทอมหลักสูตรโลจิสติกส์ยอดฮิต มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดหลักสูตร 305,700 บาท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญช...