Category: งานโลจิสติกส์


ประกาศกรมศุลกากร : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว {ปิดรับสมัครแล้ว}

ประกาศกรมศุลกากร : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว {ปิดรับสมัครแล้ว}

กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบคัดเล​ือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั​่วคราว ใน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินอากร ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งศุลการักษ์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัค...

เจอแล้ว!! ที่ไหนบ้างเปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560)

เจอแล้ว!! ที่ไหนบ้างเปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560)

แนะนำ และแนวทางแผนการศึกษาต่อสาขาโลจิสติกส์ สำหรับผู้สนใจหรือคิดว่า… กำลังเลือกเรียนสายด้านสาขาโลจิสติกส์ แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหน เลือกไม่ถูก” ทางโลจิสติกส์คาเฟ่ ได้รวบรวมข้...

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?

Shipping (ชิปปิ้ง) หมายถึง “ตัวแทนออกของ” เป็นคำที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าหากเอ่ยถึง “ชิปปิ้ง” ย่อมเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือบุคคลที่ประกอบอาชีพ ในการเป็นผู้ติดต่อกับ...

เงินเดือนของโลจิสติกส์ (logistics) เท่าไหร่ ?

เงินเดือนของโลจิสติกส์ (logistics) เท่าไหร่ ?

เงินเดือนของอาชีพ logistics (โลจิสติกส์) เท่าไหร่ ? ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Inventory management, Warehouse , Delivery , Material Supply ดังนี้ Suppl...