เราเหมาะสมสำหรับการเรียนต่อด้านโลจิสติกส์ (Logistics) หรือไม่ ?


มาตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นสำหรับคนอยากเรียนต่อในสายด้านโลจิสติกส์ ()

  1. เราเป็นคนชอบวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบ หรือไม่ ?
  2. เราเป็นคนชอบคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต จดจำ ละเอียดรอบคอบ หรือไม่ ?
  3. เราเป็นคนสนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ หรือไม่ ?
  4. เราเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น หรือไม่ ?
  5. เราเป็นคนมีทักษะภาษาต่างประเทศ หรือไม่ ?
  6. เราเป็นคนพร้อมรับการเรียนสิ่งใหม่ตลอดเวลา หรือไม่ ?

ถ้า “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า เราพร้อมและเหมาะสมกับการเรียนในสายด้านโลจิสติกส์!


ทางโลจิสคาเฟ่ได้รวบรวมแผนการเรียนต่อสายสาขาโลจิสติกส์ และข้อมูลอื่น ๆ ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากด้านล่าง

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อและสอบถาม กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาที่ต้องการเรียนต่ออีกครั้ง!!

ที่มารวบรวมข้อมูล : ทีมงานโลจิสติกส์คาเฟ่

แจ้งขอเพิ่มรายชื่อมหาวิทยาลัย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งมาได้ที่ : logisticafe@gmail.com
Loading Facebook Comments ...