การบริหารการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คืออะไร ?


การบริหารการจัดการโลจิสติกส์ () หมายถึง กระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวมและการกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ในปัจจุบันถือว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการย่อยหนึ่งในการจัดการสินค้าและบริการตลอดสายของโซ่อุปทาน

() คือ การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายภายในองค์กร การผลิต คลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินคา การบริการลูกค้า เป็นต้น ทุกกิจกรรมในโลจิสติกส์ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง และเกี่ยวของกันแบบเป็นกระบวนการ การวัดผลงานการดำเนินงานในกระบวนการของบริษัททั้งหมด หรือทั้งซัพพลายเชน จะเห็นภาพขององค์การมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า การทำงานของแต่ละฝ่าย และมีการแบ่งขอบเขตของโลจิสติกส์ เป็น 2 กลุ่มกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
 • Mayo

  เรียนโลจิสติกส์แล้วจะตกงานไหม๊ค๊ะ

  แล้วทำงาน อะไร ที่ไหนได้บ้าง

 • Pala-clash565

  เรียนโลจิสตกส์
  ได้ทำงานแนนนอน
  เรียนที่ไหนดี (เปเล่ 1)

 • น้ามมม ม

  คือตอนนี้กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
  อยากเรียนการจัดการโลจิสติกส์มาก ๆ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะ
  ว่าจะเรียนที่ไหนดี พอจะมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดบ้างไหมค่ะ ?

  • Aor-mooaoun

   ม.ศรีประทุมสิคะ…

 • Aing_special_7200

  เรียนที่เกษตรศรีราชาสิค่ะ พี่เรียนอยู่เนื้อหาแน่นมาก และมีแนวโน้มได้งานทำที่ค่อนข้างสูงค่ะ

 • Bewny Momay

  สาขาโลจิสติกเรียนยากไหมคะ ช่วยตอบหน่วยคะ

  • mooaoun

   ไม่ยากนะคะ..ถ้าสนใจ..เพราะระบบlojistics มีอยู่ในการดำรงชีวิตของเราทุกช่วงเพียงแค่ว่าเราจะมองมันออกหรือไม่เท่านั้นเอง

 • Narong Krj

  ใครรู้ช่วยบอกหน่อยซิ โลจีสติก มีมหาลัยรัฐ ที่ใหนเปิดสอนบ้างครับ