fbpx

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี คืออะไร ?


() หรือ หมายถึง การจัดส่งหรือการผลิตหรือการส่งมอบสิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ โดยมีแนวความคิดง่ายๆ ของจัสอินทาม หลักการที่ว่าจะไม่มีกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นในระบบจนกว่าจะมีความต้องการเกิดขึ้น

ดังนั้นสินค้า จะถูกผลิตแแบบทันเวลาพอดีก็ต่อเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้น จะมีแนวคิด ( )”  โดยข้อมูลลูกค้าที่ปลายท่อส่งจะถูกแจ้งกลับมายังโรงงาน ทำให้โรงงานรู้ความต้องการที่เกิดขึ้นจริง และทำการผลิตตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำการจัดส่งวัตถุดิบหรือสินค้าไปยังตลาดหรือที่ตั้งของลูกค้าในทางตรงกันข้าม

แนวคิดอีกแบบหนึ่งคือ ( )” จะหมายถึง สินค้าหรือบริการจะได้รับการผลิตตามการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า แบ่งออกเป็นดังนี้

 • ควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือให้เท่ากับศูนย์ ( Zero )
 • ลดเวลานำหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต ( Zero lead time )
 • ขจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ( Zero )
 • ขจัดความสูญเปล่าในการผลิต ( Types of Waste ) ดังต่อไปนี้
  • 1. การผลิตมากเกินไป (Overproduction) : ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ถูกผลิตมากเกินความต้องการ
  • 2. การรอคอย (Waiting) : วัสดุหรือข้อมูลสารสนเทศ หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวหรือติดขัดเคลื่อนไหวไม่สะดวก
  • 3. การขนส่ง (Transportation) : มีการเคลื่อนไหวหรือมีการขนย้ายวัสดุในระยะทางที่มากเกินไป
  • 4. กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ (Processing itself) : มีการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น
  • 5. การมีวัสดุหรือสินค้าคงคลัง (Stocks) : วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีเก็บไว้มากเกินความจำเป็น
  • 6. การเคลื่อนไหว (Motion) : มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของผู้ปฏิบัติงาน
  • 7. การผลิตของเสีย (Making defect) : วัสดุและข้อมูลสารสนเทศไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ
ที่มา : toknowhowonKMIT10

 


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...

2 Responses

 1. daa พูดว่า:

  อยากได้ข้อมูลมากๆค่ะ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.