fbpx

เที่ยว 9 วัดกับโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว” แสนประหยัด กับ กรมเจ้าท่า


นายชะลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี เจ้าท่า กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ร่วมกับ บริษัท จำกัด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สะดวก ปลอดภัย ไปทางน้ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจในการ เดินทางทางน้ำ โดยจัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัด บริการเดินทางทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.52 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค.52 รวมจำนวน 10 ครั้ง ทั้งนี้ รับจำนวนผู้ร่วมการเดินทาง ครั้งละ 999 คน ในราคาท่านละ 150 บาท (รวมค่าเรือตลอดการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์ น้ำดื่มและประกันอุบัติเหตุ)

โดยจะออกเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำสาทร จำนวน 5 ลำ และจากท่าน้ำมหาราชจำนวน 4 ลำ เริ่มออกเดินทางเวลา 09.00 น. จากท่าเรือมหาราช (ระหว่างท่าช้างและท่าพระจันทร์) หรือท่าเรือสาทร (สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน) ไหว้พระ วัดบุคคโล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาว นาน เป็นที่เคารพสักการะของสาธุชน อาทิ หลวงพ่อแพ พระพุทธรูปปางประทานพร ต่อด้วยไหว้พระพร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา ณ วัดยานนาวา ไว้พระ วัดราชสิงขรและกราบนมัสการหลวงพ่อแดง

จากนั้นเดินทางต่อไป ที่ วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง) วัดอรุณราชวราราม นมัสการพระประธาน วัดอรุณฯ ต่อด้วย วัดระฆังโฆสิตาราม นมัสการ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” ให้อาหารปลาหน้าวัด และรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเข้าคลองบางกอกน้อย ผ่านอู่เรือพระราชพิธี นมัสการหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยที่ วัดอมรินทราราม นมัสการพระแซกคำ ณ วัดคฤหบดี ปิดท้ายด้วย วัดเทวราชกุญชร นมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากร เวลา 17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือมหาราช หรือท่าเรือสาทร โดยสวัสดิภาพ

ผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โทร. 0 2 236 3240 หรือที่ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด โทร.0 2623 6001


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Trackbacks.